Zde jsou k dispozici dokumenty ke stažení:

Nástupní list

Prohlášení zákonného zásupce

Posudek lékaře o zdravotní způsobilosti

Pokyny pro rodiče

Svolení a souhlas s pořizováním a šířením foto a video

Souhlas se zpracování osobních údajů dle podmínek GDPR platných od 25.5.2018

Plná moc převzetí účastníka tábora (Tento formulář použijete pouze v případě, že nebudete jako zákonný zástupce vyzvedávat dítě z tábora osobně, ale udělíte někomu plnou moc, aby dítě z tábora vyzvedl.)


Dokumenty jsou ve formátu PDF, který vyžaduje aplikaci Adobe Acrobat Reader. Tu lze bezplatně stáhnout z internetové stránky www.adobe.com. Pokyny pro rodiče jsou ve formátu WORD.

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

- V případě Nástupního listu a Prohlášení zákonného zástupce musí být datum podpisu v den nástupu dítěte na tábor!!!
- V případě 
Posudku lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte má toto potvrzení má platnost dvou roků. Máte-li tedy zdravotní potvrzení např. ze školy v přírodě ne starší dvou roků není třeba vystavovat nové.
- Dále musíte doložit kopii průkazu (kartičky) zdravotní pojišťovny. Originály zdravotních průkazů a očkovací průkazy nevybíráme.


Bez těchto dokladů a potvrzení není v žádném případě možný pobyt dítěte v dětském táboře!!!